logo

Inrichting en ruimte

De inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid van kinderen. Aandachtspunten zijn licht, kleur en indeling van de ruimte.

Kindercentrum Babbels heeft er bewust voor gekozen om geen vitrage voor de ramen te hangen. Dit om zoveel mogelijk gebruik te maken van daglicht. Ter aanvulling van het daglicht is gekozen voor ‘Softtone' T.L. verlichting omdat dit minder fel is en daarom minder vermoeiend. 

In de kinderopvang is er verder voor gekozen om niet meer dan twee kleuren per groepsruimte op de muren te gebruiken. Wanneer meer kleuren gebruikt worden, raken kinderen teveel geprikkeld.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van afscheidingen in de vorm van een hekje of kasten, met als doel het creëren van (speel)hoekjes.
In de groepsruimten van de kinderopvang worden niet meer dan 2 soorten werkjes en/of posters aan de muur of op het raam tegelijk opgehangen. Deze werkjes en/of posters hangen niet meer dan twee weken omdat het kinderen overprikkelt.

Voor de optimale mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties hebben kinderen een gevarieerd aanbod qua ruimte nodig. Om hierin te voorzien zijn er verschillende speelhoeken in de groepsruimten gecreëerd. Doordat kinderen in verschillende hoeken met ander materiaal of speelgoed kunnen spelen, worden zij op verschillende gebieden van hun ontwikkeling uitgedaagd en gestimuleerd.

Op de babygroep is bijvoorbeeld een box aanwezig op ergonomische hoogte voor de pedagogisch medewerkers. Jonge baby's kunnen hierin ongestoord liggen, zitten en spelen, zonder dat oudere kinderen erbij kunnen. Dit geeft zowel een aspect van rust als van veiligheid.

Op de peutergroepen is een kleine losse tafel aanwezig met een bankje eraan vast. Hiermee kan een plek gecreëerd worden waar één of twee kinderen zich kunnen terugtrekken om (samen) te spelen. Omdat zij niet op de grond zitten, kunnen jonge kinderen hen niet storen in hun spel. Dit geeft rust en ruimte voor het uitspelen van een eigen ‘verhaal' of spel.