logo

Verbondenheid en zelfbewustwording

Jonge kinderen moeten nog leren dat zij verbonden zijn met verschillende (groepen) mensen. Zij behoren tot zowel hun familie als aan de groep van het kindercentrum. Op Kindercentrum Babbels willen wij deze verbondenheid benadrukken bij kinderen, zodat zij zich bewust worden van het feit dat zij bij hun gezin/familie horen. Dit doen wij bijvoorbeeld door te vragen naar:

 •  de thuissituatie/het gezin;
 •  papa, mama, broertje/zusje;
 •  hun huisdier(en);
 •  hun eigen kamer;
 •  speelgoed dat zij thuis bezitten.

Bovengenoemde verbondenheid kan een reden zijn om meer dagen af te nemen. Als het kind zich optimaal wil kunnen ontwikkelen, moet het zich vertrouwd en veilig voelen. Deze aspecten staan aan de basis van de ontwikkeling van het kind. Zonder deze basis zal een kind zich niet veilig genoeg voelen om o.a. nieuwe ervaringen aan te gaan, mensen te vertrouwen en grenzen te verkennen.

Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt:

 • heeft het energie;
 • is het betrokken bij het spel;
 • geeft het niet snel op;
 • vraagt het hulp;
 • neemt het initiatief;
 • is het ontspannen;
 • heeft een open houding.

Om dit gevoel te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat de pw-er en het kind een vertrouwensband opbouwen en daar is continuïteit voor nodig. Ideaal is het, als beiden elkaar meerdere malen per week zien. Op die manier is er tijd om elkaar te leren kennen en aan elkaar te wennen, wat de vertrouwensband bevordert. Kinderen leren o.a. hoe de pw-er reageert op een situatie, zo wordt het voor de kinderen voorspelbaar en daardoor vertrouwd en zal het zich veilig voelen. Vanuit deze basis kan het kind de wereld gaan ontdekken.

Daarnaast willen wij kinderen ervan bewust maken dat zij ook tot de groep in het kindercentrum behoren. Dit doen wij in eerste instantie door samen te eten en te drinken, met de hele groep activiteiten te doen. Ook wordt door de pedagogisch medewerkers het ‘samen zijn' benadrukt in het feit dat kinderen samen op moeten ruimen, aan tafel dingen aan elkaar door kunnen geven, de oudere kinderen de jongere kunnen helpen en het ophangen van creatieve werkstukken van kinderen in de eigen groepsruimte.

verbondenheid en zelfbewustzijn

Wanneer er op de peutergroep een nieuw kind is, zullen de pedagogisch medewerkers dit bespreekbaar maken. De kinderen die dit willen, mogen dan aan het nieuwe kind vragen of hij het gezellig vindt op de groep, wat hij leuk vindt om te doen en nog andere vragen waar de kinderen zélf mee komen.
Al deze dingen moeten er toe bijdragen dat het kind zich thuis gaat voelen in de groep, dat hij weet dat hij daar (bij) ‘hoort'.

Kinderen moeten leren zichzelf bewust te worden van ‘wie' zij zijn. Iemand met eigen gevoelens, ideeën, meningen en emoties. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels willen kinderen hiervan bewust maken door hen bijvoorbeeld te vragen naar hun mening over bepaalde dingen.

Een pedagogisch medewerker van de peutergroep zal bijvoorbeeld aan een kind vragen:

 • Tijdens een creatieve activiteit: ‘Welke kleur papier wil jij, wat vindt je mooi?'
 • Tijdens vrijspel momenten: ‘Wáár wil jij graag mee spelen, wat vindt je leuk?'
 • Tijdens een kringspel: ‘Welk kindje uit de kring kies je?'