logo

Oplossen van conflicten

Wat betreft communicatie stimuleren wij kinderen, wanneer zij hier in meer of mindere mate in staat zijn, te ‘praten'. Wij onderschatten hiermee niet de kracht van non-verbale communicatie en communicatie doormiddel van kunstvormen zoals dansen, schilderen en kleien. Wij willen hier enkel mee bereiken dat kinderen niet gaan huilen, schreeuwen, schoppen en slaan wanneer zij bijvoorbeeld boos of verdrietig zijn. In plaats daarvan leren de pedagogisch medewerkers hen gebruik te maken van sociaal wenselijke uitingsvormen.

Kinderen hebben, net als volwassenen, wel eens een conflict. Wanneer kinderen een conflict hebben, spelen pedagogisch medewerkers een belangrijke rol als bemiddelaar. Conflicten van jonge kinderen draaien meestal om speelgoed dat het ene kind van het andere heeft afgepakt of af wíl pakken. Peuters kunnen ook een conflict hebben omdat de één niet wil dat de ander met hem speelt.
De pedagogisch medewerkers zullen niet zonder meer het conflict beëindigen door de kinderen uit elkaar te zetten. Er wordt bewust voor gekozen om stil te staan bij het conflict, door middel van een gesprekje. De pedagogisch medewerker zorgt voor een stukje bewustmaking en biedt ook mogelijkheden tot oplossing. Zo kunnen kinderen leren dat het niet erg is om een conflict te hebben en hoe zij dit op zouden kunnen lossen.

Een huisregel van Kindercentrum Babbels wat betreft (sociaal) contact is dat kinderen onderling geen lichamelijk geweld mogen gebruiken. Wij willen kinderen leren om te praten met andere kinderen in plaats van lichamelijk te worden. Onder lichamelijk worden verstaan wij: slaan, schoppen, duwen, bijten etc.