logo

Samen delen, spelen en samenwerken

Op de babygroep, dreumesgroep en de peutergroep wordt het leren van ‘samen delen' onder andere gestimuleerd tijdens het spelen. Dit uit zich in het feit dat kinderen speelgoed met elkaar moeten delen. Het is voor jonge kinderen moeilijk te begrijpen dat zij het stuk speelgoed dat zij zo leuk of mooi vinden niet zomaar kunnen pakken uit de handen van een ander kind. Dit leidt vaak tot onbegrip en boosheid. De pedagogisch medewerkers hebben in dit soort situaties een belangrijke rol als bemiddelaar. Vanaf het moment dat kinderen een beetje gaan praten proberen de pedagogisch medewerkers hen te leren dat zij om speelgoed moeten ‘vragen' wanneer zij het willen hebben. De pedagogisch medewerker heeft hierin een voorbeeldpositie. Zij gaat dan bijvoorbeeld zélf naar het andere kindje toe, vraagt om het speelgoed en geeft zo nodig uitleg bij wat er gebeurd.

Samenwerken ligt in het verlengde van ‘een ander helpen'. Wanneer twee mensen elkaar tegelijkertijd helpen, werken zij samen om beiden voor zichzelf én de ander iets te bereiken.
Wij leren kinderen samen te werken door bijvoorbeeld twee kinderen samen een probleem op te laten lossen.

Op de babygroep en dreumesgroep bestaan de activiteiten voor de totale groep vooral uit de tafelmomenten, eten en drinken, boekje lezen. Bijvoorbeeld dansen wordt met de hele groep gedaan. Maar wanneer kinderen niet willen of geen zin hebben, hóeven zij niet mee te doen.
Op de peutergroep wordt van de kinderen verwacht dat zij met een groepsactiviteit zoals dansen of een verstopspel, allemaal meedoen. Zij hebben de leeftijd om dit te kunnen begrijpen en kunnen zich langer concentreren. Op deze leeftijd zijn zij, in tegenstelling tot kinderen van de andere groepen, in staat om te leren bij de groep te blijven en mee te doen met de activiteit.
Op individueel gebied wordt ook aandacht aan de kinderen besteed tijdens activiteiten.

Helpen

Wij willen kinderen graag stimuleren elkaar te helpen. Wij willen hen laten ontdekken hoe je anderen ergens mee kan helpen en ervaren hoe dat voelt voor zowel jezelf als voor de ander. Vrij jonge kinderen kan al geleerd worden dat zij iemand tot hulp kunnen zijn.
Daarnaast willen wij ook dat kinderen om hulp leren vragen, aan een ander kind of aan de pedagogisch medewerker. Wij willen kinderen laten weten dat zij hulp mógen dragen en dat dit goed is om te doen.

helpen