logo

Zorg en bewondering voor de natuur en spirituele/godsdienstige gevoelens

 

Zorg en bewondering voor de natuur is ook iets dat wij kinderen willen bijbrengen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat kinderen geen takken, blaadjes en schors af mogen halen van de bomen die buiten op het speelplein staan. Tevens zijn er plastic potjes met een vergrootglaasje aanwezig waar bijvoorbeeld spinnetjes in gedaan kunnen worden, om ze van dichtbij te kunnen bekijken. Natuur speelt ook een grote rol in thema's waarmee gewerkt wordt en creatieve activiteiten die gedaan worden. Er wordt hier o.a. aandacht aan besteedt door het zingen van seizoensliedjes, het poppenspel, boeken en knutselen. En wat gebeurt er met de boom bij het raam? Bij het buitenspelen voelen, ruiken en horen wij de natuur.

zorg en bewonderingzorg en bewondering 2zorg en bewondering 4

zorg en bewondering 1zorg en bewondering 7zorg en bewondering 12

Kindercentrum Babbels kiest niet voor één specifieke spirituele of religieuze richting om uit te dragen. Wél wordt belangrijk gevonden dat kinderen kennis kunnen maken met verschillende onderdelen van bijvoorbeeld religies. Wij doen dit omdat er kinderen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen verblijven op het kindercentrum. Deze kinderen voelen zich daardoor vertrouwd. En andere kinderen kunnen ervan leren dat er verschillen zijn in manier van leven.