logo

Vriend- en vijandschappen

Binnen het kinderdagverblijf van het kindercentrum is er eigenlijk nog geen sprake van echte vijandschappen. Dit komt doordat kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar zich nog geen duidelijk beeld hebben gevormd van wie zij zelf zijn. Daardoor weten zij zelf nog niet welk soort andere kinderen zij leuk vinden om mee te spelen en mee om te gaan. Er zijn wel kinderen die niet tot elkaar worden aangetrokken, maar tot vijandigheid komt het zelden.

Vriendschappen daarentegen komen wel degelijk voor, al bij zeer jonge kinderen.
Kinderen van 0 tot 2,5 jaar oud zullen niet woordelijk zeggen: ‘Jij bent mijn vriend', maar voelen zich sterk tot elkaar aangetrokken en zoeken de aanwezigheid van de ander op. Peuters beseffen (cognitief gezien) dat zij dat ene kind leuk vinden en zullen het op een bepaald moment ook verbaal gaan uiten.