logo

Spelend leren

Wij willen in de eerste plaats dat kinderen een gezellige en leuke tijd hebben op de kinderopvang, maar wij vinden het ook belangrijk dat zij dingen ‘leren'. Tijdens het spelen kunnen kinderen verschillende persoonlijke competenties opdoen.

Met het begrip "persoonlijke competentie" wordt gedoeld op persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Voor kinderen is spelen de natuurlijke manier om dingen te leren. We kunnen verschillende soorten spel onderscheiden: bewegingsspel, ontdekkend spel, fantasiespel, samenspel en buitenspel. Binnen deze soorten van spel maken kinderen een ontwikkeling door. Zo speelt een baby vooral door bewegingen, geluiden en ervaringen van het eigen lichaam en de omgeving en door spel met zijn of haar ouders en pedagogisch medewerkers samen. Samenspel van baby's onderling betekent lachen naar elkaar, geluidjes nadoen en eenvoudige interacties. Dreumesen doen graag bewegingsspel, ze rennen en fietsen achter elkaar aan. Vanaf ongeveer twee jaar zie je fantasiespel ontstaan, waarbij een kind los komt van het hier en nu. Het is het begin van voorstellen en abstract denken. Driejarigen kunnen al spelen met rollen en uitgebreidere verhalen. Bij het bewegingspel beginnen ze ook te experimenteren met de zwaartekracht en de relaties tussen snelheid en weerstand. Denk maar aan alle experimenten op de glijbaan en met de schommels. Peuters kunnen tevens steeds beter hun gedrag op elkaar afstemmen.

Al spelend wordt op Kindercentrum Babbels aandacht besteed aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van motoriek, spraak en taal, communicatie, cognitie (leren van kleuren, dieren, seizoenen, elementen van de natuur etc.), emoties en uiting daarvan en creatieve en beeldende vaardigheden.