logo

Spelmateriaal

Visie van Kindercentrum Babbels wat speelgoed betreft, is dat met góed speelgoed het kind al spelend ‘leert', terwijl hij dat niet in de gaten heeft.

Op Kindercentrum Babbels wordt gekozen voor duurzaam speelgoed. Omdat het niet snel stuk gaat maar ook omdat het min of meer tijdloos is en het dus leuk genoeg is om na een paar jaar nog steeds mee te spelen. Alle landen van de Europese Unie moeten zich houden aan de Richtlijn voor Speelgoed. In Nederland is de richtlijn omgezet in het Warenwetbesluit Speelgoed. Strenge bepalingen zorgen er voor dat het speelgoed dat op de markt wordt gebracht veilig is. Op al het speelgoed moeten de letters CE zijn aangebracht. Dit is een afkorting van Conformité Européenne. Als deze letters zijn aangebracht kunnen wij er van uitgaan dat het speelgoed volgens de wettelijke bepalingen is gemaakt. Hier wordt door de directie bij de aankoop van speelgoed rekening mee gehouden.

keurmerk speelgoed

Speelgoed dat ondanks een goede beoordeling toch onveilig blijkt te zijn en speelgoed dat stuk is, wordt direct weggegooid. Daarnaast wordt het speelgoed dagelijks of wekelijks aan een schoonmaakbeurt onderworpen. 

Het opruimen van het speelgoed, vóór het tafelmoment en aan het einde van de dag, vinden wij erg belangrijk. Wanneer speelgoed compleet is en op een ordelijke manier in de kast en op tafel staat aan het begin van de dag, daagt dit kinderen uit om er mee te gaan spelen. Daarbij komt dat pedagogisch medewerkers gelijk zien of al het speelgoed nog heel is en compleet.

Kinderen vinden niets leuker dan hun eigen speelgoed meenemen naar het kindercentrum. Hier hebben wij een duidelijk visie over. Directie en pedagogisch medewerkers raden ouders sterk af hun kinderen eigen speelgoed mee te laten nemen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat wanneer dit toch gebeurt, de directie van Babbels zich niet verantwoordelijk stelt voor het stuk gaan of kwijt raken van eigen speelgoed.
Dit neemt niet weg dat de pedagogisch medewerkers zich goed voor kunnen stellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld iets nieuws gekregen heeft, hij dit op het kindercentrum wil laten zien. Wanneer dit het geval is, maken de pedagogisch medewerkers met de ouders een duidelijke afspraak.
Het speelgoed wordt in het tasje van het kind of in de bak van de pedagogisch medewerkers bewaard totdat het kind weer opgehaald wordt. Bijvoorbeeld tijdens het tafelmoment 's ochtends krijgt het kind de kans zijn ‘nieuwe aanwinst' te laten zien, waarna deze weer wordt opgeborgen.