logo

Muziekles door vakdocent

Zingen en muziek maken elke dag deel uit van het dagprogramma. Pedagogisch medewerkers gebruiken liedjes bij allerlei terugkomende rituelen verspreid over de hele dag. Er is een vast liedje dat gezongen wordt wanneer er opgeruimd moet worden, bij het eten en wanneer kinderen van buiten naar binnen gaan. Bij verjaardagen en afscheid nemen van kinderen worden ook een aantal vaste liedjes gezongen met de kinderen.

Tevens wordt tijdens de vrijspelmomenten veel aandacht aan muziek besteed. Er wordt veel samen met de kinderen tussendoor gezongen en ook gedanst. Veel dans met vaste bewegingen maar ook dans waarbij de kinderen zich hierin vrij kunnen uitdrukken.

In 2010 werd een kwaliteitsavond voor het personeel gewijd aan het onderwerp muziek. Alle pedagogisch medewerkers kregen een workshop muziek van een docent Muziek op Schoot waarbij zij kennis hebben gemaakt met de basiskenmerken van het muziek maken met het jonge kind.

Een pedagogisch medewerker van Kindercentrum Babbels heeft het certificaat 'Vakleidster muziek' behaald. Dit houdt in dat zij vanaf 1 december 2009 gekwalificeerd is om muziekactiviteiten te geven aan de kinderen van 0 tot 4 jaar. Zij is elke week 1 dag per week werkzaam als Vakleidster Muziek. Om te zorgen dat de muziekdocent op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van muziek en om te zorgen dat zij vernieuwend bezig blijft binnen haar vakgebied, zal zij jaarlijks bijscholing krijgen.

De Vakleidster Muziek geeft muziekactiviteiten aan alle groepen van het kinderdagverblijf . De muzieklessen voor de baby's en dreumesen duren 30 minuten en de muzieklessen voor de peuters duren 45 minuten. Doordat de muziekles iedere week weer op een andere dag valt, komen alle kinderen van de verschillende groepen aan bod.

Om de muziekles goed te laten aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen zijn het liedrepertoire en de gebruikte materialen verschillend voor de diverse leeftijdsgroepen. Per les worden nooit meer dan één, hooguit twee nieuwe liedjes aangeboden. De liedjes en het gebruik van materialen worden tijdens de les veel herhaald en komen ook weer terug in volgende lessen. De Vakleidster Muziek houdt een schema bij waarin liedjes en materialen genoteerd worden. Zo kan veel herhaling bereikt worden. Het doel van het veelvuldig herhalen van eenvoudige spreekteksten en liedjes is behalve herkenning en vertrouwen eveneens dat de kinderen de liedjes (deels zelfstandig) leren zingen. De stem is immers HET (enige) instrument van het jonge kind.

muziekles

Met pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn bij de muziekles worden duidelijke afspraken gemaakt. De pedagogisch medewerkers zijn helemaal betrokken bij de muziekles, zij doen alle liedjes en bewegingen -zoveel mogelijk zonder de spreekstem te gebruiken- mee. De algehele leiding van de muziekles ligt in handen van de Vakleidster Muziek. De pedagogisch medewerkers zijn     in principe op de achtergrond aanwezig.

Om kinderen tijdens de muziekactiviteit zo veel mogelijk bewegingsruimte te bieden, zorgt de muziekdocent dat allerlei meubilair aan de kant wordt gezet. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een rond kleed, waarop de kinderen aan de buitenrand kunnen zitten, tijdens het steeds terugkerende openings- en sluitingsliedje en bij verschillende programma onderdelen. Dit geeft de peuters veiligheid; zij weten altijd waar ze mogen zitten en zitten direct in een kring wanneer de muziekles begint. Bij de dreumesen geldt het zitten in de kring niet, zij mogen zitten waar zij willen. De muziekactiviteiten voor baby's worden zoveel mogelijk in een 1 op 1-situatie gegeven (groepje baby's met leidsters).

Hoewel het werken aan de muzikale ontwikkeling en alle andere ontwikkelingsgebieden mooi meegenomen is, staat het plezier beleven aan muziek altijd voorop.