logo

Belonen

Kindercentrum Babbels prefereert een positieve benadering van het kind. Dit uit zich onder andere in het prijzen ofwel ‘belonen' van gewenst gedrag.

Visie van Kindercentrum Babbels is dat het belonen van gewenst gedrag van een kind een goede manier is om zijn gedrag te veranderen. Doordat kinderen een compliment krijgen, geprezen worden voor gewenst gedrag, weten zij dat de pedagogisch medewerkers trots op hen zijn en zullen zij dit gedrag vaker gaan vertonen.
Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers het ‘gedrag' van het kind prijzen en niet het kind zélf.