logo

Feesten en thema's

Thema's/feesten

 

Aan feesten en thema's kan veel plezier beleefd worden. Tevens geven zij mogelijkheden om te ‘proeven' van verschillende culturen. Daarnaast zijn thema's natuurlijk bij uitstek geschikt om spelenderwijs dingen van te leren.

De nadruk ligt rond feestdagen op het versieren van de groep. Vlak voor Sinterklaas versieren we de groepsruimten met bijvoorbeeld nep-cadeautjes, hier en daar een afbeelding van de goedheilig man en we hangen tijdelijk een aantal sinterklaasknutselwerkjes van de kinderen op. Op de peutergroep wordt bijvoorbeeld een ‘open haard' gemaakt van kartonnen dozen. Een streng rode kerstverlichting stelt het vuur voor. Wanneer er dan een boekje voor gelezen wordt zitten ze bij het ‘haardvuur'. De kinderen reasinterklaasgeren hier goed op, ze vinden het ‘leuk, spannend' en ook heel gezellig. De nadruk ligt op het ‘beleven' van de sfeer en gezelligheid er omheen, niet op de komst van de Sint zélf. Kindercentrum Babbels kiest er bewust voor om geen ‘Sinterklaas' uit te nodigen. Dit geeft zeer veel onrust bij de kinderen en geeft de meeste kinderen van 0 tot 4 meer angst dan plezier. Om dezelfde reden is ervoor gekozen om de kinderen geen schoen of slof te laten ‘zetten' op het kindercentrum. Uit ervaring is gebleken dat dit teveel onrust en soms angst geeft bij kinderen.  

 

Rond kerst worden kerstboekjes voorgelezen, versieringen opgehangen, tijdens een tafelmoment het licht uit gedaan en elektrische theelichtjes op tafel gezet.
Naast alle feesten die gevierd worden, werken we het hele jaar door met thema's. In de zomer hebben wij in het verleden ons bijvoorbeeld bezig gehouden met het thema ‘Onder Water'. Tijdens deze periode zijn er veel waterspelletjes gedaan, aquariums en vissen geknutseld, boekjes over vissen, strand en water voorgelezen en thema-spelletjes gedaan.
Kindercentrum Babbels wil kinderen kennis laten maken met verschillende culturele feesten omdat er kinderen van verschillende culturen verblijven op het kindercentrum en om andere kinderen daar weer van te laten leren. Er kan dan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan feesSint maartenten zoals ‘suikerfeest' en 'chinees nieuwjaar'.

Verjaardag

Beleid is dat kinderen hun verjaardagsfeestje mogen vieren op het kindercentrum. Het feest wordt gevierd tijdens een eetmoment, om 9.30 uur of 15.00 uur / 15.30 uur. Het feestje vervangt hiermee het normale eetmoment. Kindercentrum Babbels wil graag voldoen aan de hygiënecode voor kinderdagverblijven. Om die reden mogen er op het kindercentrum géén zelf (thuis) bereide traktaties worden uitgedeeld. De eventuele ingrediënten voor de traktatie moeten in ongeopende verpakking worden meegegeven naar het kindercentrum. De pedagogisch medewerkers zullen de traktatie feestelijk bereiden, waarbij een goed hygiëne wordt gewaarborgd. Kindercentrum Babbels heeft een lijst van verantwoorde traktaties samengesteld waaruit ouders mogen kiezen.

Kindercentrum Babbels heeft als beleid dat door ouders naast een eetbare traktatie geen cadeautjes worden meegegeven om uit te delen tijdens het feest. Het feest vindt plaats op Babbels, wanneer de kinderen iets lekkers krijgen uitgedeeld en daar eindigt het ook. Kindercentrum Babbels wil niet dat ouders zich verplicht voelen om cadeautjes te kopen.