logo

Samenwerking Zwemschool de Drijver

Samenwerking met Zwemschool de Drijver en Kindercentrum Babbels:


Reguliere klanten betalen voor zwemles in kleine groepen € 64,-- per maand en voor een zwemles in privésfeer € 84,-- per maand.
Voor klanten van Kindercentrum Babbels geldt het tarief voor zwemles in kleine groepen € 59,-- per maand en voor zwemles in privésfeer € 79,-- per maand.


Tarieven worden per kwartaal geïncasseerd.


Ook is er de mogelijkheid om de versnelde cursus (5 maanden) A-diploma op woensdagmiddag te volgen. De kinderen zijn dan drie uur aanwezig.


Kosten reguliere klanten € 1025,--
Kosten Babbels klanten € 995,--

Indien u zich inschriijft voor een zwemcursus, dient u wel zelf te melden dat u klant bent bij Kindercentrum Babbels.