Skip to main content

BSO Lutulistraat

Openingstijden

De openingstijden van de buitenschoolse opvang locatie Lutulistraat zijn:

 • Maandag:

  14.30 uur - 18.30 uur

 • Dinsdag:

  14.30 uur - 18.30 uur

 • Donderdag:

  14.30 uur - 18.30 uur

Op woensdag en vrijdag worden de kinderen opgevangen op de Locatie de Caleidoscoop. Deze locatie ligt op 3 minuten lopen van de Locatie Lutulistraat.

Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. Wanneer kinderen eerder opgehaald worden, dient dit vantevoren worden doorgegeven.

Kindercentrum Babbels is geopend op werkdagen gedurende 51 weken per jaar, met uitzondering van de algemene feest- en gedenkdagen en de overige door Babbels bepaalde sluitingsdagen.

Wij zijn gesloten op de volgende nationaal erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Hemelvaart
 • Pinksteren
 • Kerstavond sluiten we om 18.30 uur
 • Kerst
 • Tussen kerst en oud en nieuw

Afwijkende sluitingsdagen worden ruim van te voren schriftelijk en via aankondigingen kenbaar gemaakt.

BKR

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn van 07.30-08.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.00-15.00 uur. 8:00 uur en 13.00 uur, tussen 15.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR. Dit geldt ook voor de dagen waarop de BSO de volledige dag aanwezig is (studiedagen en vakantiedagen).

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum op de BSO per dag maximaal een half uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR).

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er Kindercentrum Babbels niet afgeweken van de BKR.

De directie kan om organisatorische redenen besluiten de opvang tijdelijk te sluiten (bijvoorbeeld in verband met een besmettelijke ziekte).