BSO Lutulistraat

Openingstijden

De openingstijden van de buitenschoolse opvang locatie Lutulistraat zijn:

 • Maandag:

  14.30 uur - 18.30 uur

 • Dinsdag:

  14.30 uur - 18.30 uur

 • Woensdag:

  11.30 uur - 18.30 uur

 • Donderdag:

  14.30 uur - 18.30 uur

 • Vrijdag:

  11.30 uur - 18.30 uur

Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. Wanneer kinderen eerder opgehaald worden, dient dit vantevoren worden doorgegeven.

Kindercentrum Babbels is geopend op werkdagen gedurende 51 weken per jaar, met uitzondering van de algemene feest- en gedenkdagen en de overige door Babbels bepaalde sluitingsdagen.

Wij zijn gesloten op de volgende nationaal erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Hemelvaart
 • Pinksteren
 • Kerstavond sluiten we om 18.30 uur
 • Kerst
 • Tussen kerst en oud en nieuw

Afwijkende sluitingdagen worden ruim van te voren schriftelijk en via aankondigingen kenbaar gemaakt.

De directie kan om organisatorische redenen besluiten het dagverblijf tijdelijk te sluiten (bijvoorbeeld in verband met een besmettelijke ziekte).