KDV Lutulistraat

Openingstijden

De openingstijden van het kinderdagverblijf Lutulistraat zijn:

 • Maandag:

  7.30 uur - 18.30 uur

 • Dinsdag:

  7.30 uur - 18.30 uur

 • Woensdag:

  7.30 uur - 18.30 uur

 • Donderdag:

  7.30 uur - 18.30 uur

 • Vrijdag:

  7.30 uur - 18.30 uur

Breng- en haaltijden

Brengen:

 • 7.30 uur tot 9.15 uur

 • 12.45 uur tot 13.00 uur

Ophalen:

 • 12.45 uur tot 13.00 uur

 • 14.45 uur tot 15.00 uur

 • 16.00 uur tot 18.30 uur

Indien ouders door omstandigheden hun kind op andere tijden dan bovenstaande tijden willen brengen c.q. ophalen dan verzoeken wij hen dit vooraf met de pedagogisch medewerkers te overleggen. Dit in verband met de planning van het dagprogramma.

Tot 8.30 uur is er voor de ouders gelegenheid om rustig afscheid te nemen van hun kind.

De diverse stamgroepen zijn van 7.30 uur tot 8.00/8.30 uur, tussen 13.00-15.00 uur (i.v.m. pauzes pedagogisch medewerkers) en vanaf 17.30/18.00 tot 18.30 uur samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen.

Kinderdagverblijf Babbels is geopend op werkdagen gedurende 51 weken per jaar, met uitzondering van de algemene feest- en gedenkdagen en de overige door Babbels bepaalde sluitingsdagen.

Wij zijn gesloten op de volgende nationaal erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Hemelvaart
 • Pinksteren
 • Kerstavond sluiten we om 18.30 uur
 • Kerst
 • Tussen kerst en oud en nieuw

Afwijkende sluitingdagen worden ruim van te voren schriftelijk en via aankondigingen kenbaar gemaakt.

De directie kan om organisatorische redenen besluiten het kinderdagverblijf tijdelijk te sluiten (bijvoorbeeld in verband met een besmettelijke ziekte).