logo

Klachtenregeling

Kindercentrum Babbels is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Ouders bespreken de klacht eerst met de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep. Wanneer de pedagogisch medewerkers van de groep en ouders er samen niet uit komen, wordt de klacht besproken met de leidinggevenden. De pedagogisch medewerkers van de groep vragen altijd of de ouders de klacht schriftelijk volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie willen indienen, dit om verschillen in interpretatie te voorkomen.

Klachten kunnen zijn:

  • functioneren van de leiding en kinderen;
  • huisregels en tijden;
  • accommodatie en spelmateriaal;
  • hygiëne en voeding;
  • financiële zaken;
  • aanname en plaatsingsbeleid;
  • algemeen beleid.

Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunnen ouders te allen tijde hun klacht schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Echter, u kunt voordat de schriftelijke klacht bij bovenstaande commissie wordt ingediend, terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. U krijgt hier onafhankelijke informatie en/of advies. Tevens is er bemiddeling en/of mediation beschikbaar, indien de klacht zich hiervoor leent, om voor beide partijen tot aan aanvaardbare oplossing te komen.

Het reglement met betrekking tot klachtenregeling is op aanvraag te krijgen bij de directie.

Klachtenregeling oudercommissie

Alle oudercommissies van Kindercentrum Babbels zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.