logo

Landelijk registratienummer

Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag is het van belang het registratienummer van onze kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang te vermelden.

De registratienummers van Kindercentrum Babbels locatie Lutulistraat zijn:

  • Kinderdagverblijf: 291880940
  • Buitenschoolse opvang: 815104133

Het nummer van Kindercentrum Babbels  locatie Hammarskjöldstraat is:

  • Kinderdagverblijf: 129913078
  • Buitenschoolse opvang: 418525997

Het nummer van Kindercentrum Babbels locatie Liesbos:

  • Buitenschoolse opvang: 224432527

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: landelijkregisterkinderopvang.nl

GGD Inspectierapporten:

Kindercentrum Babbels KDV Locatie Lutulistraat

Kindercentrum Babbels KDV Locatie Hammarskjöldstraat

Kindercentrum Babbels BSO locatie Hammarskjöldstraat

Kindercentrum Babbels BSO locatie Liesbos

Kindercentrum Babbels BSO locatie Lutulistraat