logo

Zwemschool De Drijver

Samenwerking met Zwemschool De Drijver en Kindercentrum Babbels:

 

Reguliere klanten betalen voor zwemles in kleine groepen € 64,-- per maand en voor een zwemles in privésfeer € 84,-- per maand.

Voor klanten van Kindercentrum Babbels geldt het tarief voor zwemles in kleine groepen € 59,-- per maand en voor zwemles in privésfeer € 79,-- per maand.

 

Tarieven worden per kwartaal geïncasseerd.

Ook is er de mogelijkheid om de versnelde cursus (5 maanden) A-diploma op woensdagmiddag te volgen. De kinderen zijn dan drie uur aanwezig.

 

Kosten reguliere klanten € 1025,--
Kosten Babbels klanten € 995,--

 

Wijzigingen Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang

Wijzigingen Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en Ministeriële regeling; de maatregelen per 1 januari 2018

Algemeen
De Wet IKK is door Tweede en Eerste kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in, en soms ook is er sprake van een invoeringsperiode.

De Wet regelt een aantal kwaliteitsitems op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’. Er zijn ook kwaliteitsmaatregelen die uitgewerkt worden in een Ministeriële regeling (‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’). Het Besluit en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn op 1 september jl. gepubliceerd en daarmee definitief. Ze gaan per 1 januari 2018 in.

Lees meer

Juffendag

Op 21 september a.s. vieren wij weer alle verjaardagen van de juffen met de kinderen.

Cursus zeilen voor de BSO

We gaan zeilen!!! Vanaf 11 september 2017 starten we weer met de cursus Zeilen voor de kinderen vanaf groep 3 in samenwerking met Zeilschool Aalsmeer. Tijdens deze cursus leren de kinderen spelenderwijs zeilen op de Westeinder plassen .
De kinderen kunnen aan deze cursus mee doen mits ze hun zwemdiploma A hebben of dusdanig ver in de zwemles zijn dat ze in het diepe bad zwemmen.

Lees meer

RESTAURANTDAG 2017

DE KINDEREN HEBBEN AFGELOPEN WEEK HARD GEWERKT IN DE MOESTUIN. DE TUINBONEN, AARDAPPELEN, BIETJES EN UIEN ZIJN GEOOGST. Ook dit jaar zullen hier weer heerlijke hapjes van gemaakt worden door de kinderen en de pedagogisch medewerkers.

Lees meer

Samenwerking Zwemschool de Drijver

Samenwerking met Zwemschool de Drijver en Kindercentrum Babbels:


Reguliere klanten betalen voor zwemles in kleine groepen € 64,-- per maand en voor een zwemles in privésfeer € 84,-- per maand.
Voor klanten van Kindercentrum Babbels geldt het tarief voor zwemles in kleine groepen € 59,-- per maand en voor zwemles in privésfeer € 79,-- per maand.

Lees meer

Kinderopvang Awards 2017

Wij doen mee aan de Kinderopvang Awards 2017. Als u tevreden bent over ons, stem dan op ons en laat uw stem achter op www.kinderopvangawards.nl of vul de vragenlijst in via de link die u binnenkort per mail krijgt toegezonden.

Certificaat "Samenwerken aan kwaliteit 2016"

Goed nieuws, wij hebben op 22 februari jl. het certificaat "Samenwerken aan kwaliteit 2016" mogen ontvangen van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat Kindercentrum Babbels het afgelopen jaar geschilvrij was.

Lees meer

  • 1
  • 2