Over kindercentrum Babbels

Bij Kindercentrum Babbels willen we de kinderen een pure basis meegeven in een veilig klimaat zodat ze daar op latere leeftijd op terug kunnen vallen. Dit uit zich onder andere in de aandacht die wij aan voeding besteden en het spelmateriaal wat wij aanbieden.

De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is veiligheid, een goede verzorging, liefde, plezier en een stimulerende, uitnodigende omgeving. Uw kind heeft de mogelijkheid zich positief te hechten wanneer deze elementen aanwezig zijn en zal hier zijn latere leven altijd op terug kunnen vallen. Rust, ritme, spel, natuur, de seizoenen, jaarfeesten en vooral vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers zijn belangrijke elementen van onze opvang.

Kindercentrum Babbels wil dat de pedagogisch medewerkers oprechte aandacht hebben voor het kind. De kinderopvangorganisatie Babbels en de pedagogisch medewerkers zorgen er samen voor dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn in het kijken naar en aandacht hebben voor het kind.

Ook uit het zich door onze benadering naar de kinderen, wij werken volgens een kindvolgend beleid. Hoewel we een dagindeling hebben, gaan wij vooral in op de behoefte van uw kind met betrekking tot eet-, drink-, slaap- en speelgedrag. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind. Onze werkwijze is erop gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden, waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen.

We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich individueel goed kunnen ontplooien, maar ook in groepsverband. Om dit te stimuleren, zingen wij de overgang van activiteiten gedurende dag aan elkaar, zingen we gezamenlijk liedjes voor het eten, wordt er geluisterd en/of gekeken naar het poppenspel of voorgelezen. Als een kindje graag alleen een verhaal wil vertellen of een liedje wil zingen voor de groep, dan kan dat natuurlijk altijd. Op deze manier leren de kinderen om samen iets te doen én om samen te luisteren. Vanuit deze geborgen sfeer willen wij bewerkstelligen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. We vinden het belangrijk om erachter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zullen hem stimuleren zijn emoties te tonen en, als het kan, te verwoorden.

Vanuit onze kinderopvang laten we de kinderen ruiken, voelen, proeven, horen. Kinderen leren bij ons door de “magie van beleving” (van een proces), zoals bijvoorbeeld broodbakken (waar wordt brood van gemaakt en hoe wordt brood gemaakt); zelf een broodje kneden en vormen (zintuig; voelen), proces van plantjes die groeien, proces van leren lopen (lichamelijke ontwikkeling).

Wij zijn van mening dat ieder kind zelf heel goed weet wat hij wil. Een kind is al een unieke persoonlijkheid, maar moet zichzelf leren kennen en doet dat op zijn eigen manier. Wij willen kinderen hier graag een vrije keuze in bieden. Immers, dingen die uw kind zelf ontdekt of leert, zullen hem altijd bij blijven.

 

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels werken vanuit de nabootsing. Nabootsing is een creatief vermogen (dat niets te maken heeft met naäpen) waardoor kinderen zich de wereld eigen maken. De activiteiten en handelingen, maar zeker ook de innerlijke levenshouding van de volwassenen die hen omringen, doen een appel op de nabootsende vermogens van een kind. Hij zal alles wat hij ziet, hoort en voelt op een heel eigen manier verwerken in bijvoorbeeld zijn spel. Wanneer de leidsters en andere mensen in de omgeving van het kind elkaar, maar ook de natuur etc. respectvol en aandachtig tegemoet treden, zullen kinderen dit als vanzelfsprekend overnemen.

Zinvolle nabootsing ondersteunt de sociale, motorische, en cognitieve ontwikkeling en draagt bij aan de taalvaardigheid en zelfredzaamheid.

Inge den Daas
Directeur Kindercentrum Babbels